HoupTaid Nitra

Kvalitné plastové, drevenné a hlinikové okná a dvere v Nitre

Cenová ponuka

Vyžiadajte si vlastnú nezáväznú kalkulaciu. Vyplňte všetky potrebné údaje v sekcii kontakt a my vám spätne pošleme vypracovanú cenovú kalkuláciu.

chcem cenovú ponuku

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny cez týždeň sú stanovené. Počas víkendov a sviatkov podľa telefonickej dohody.

  • Pondelok - Piatok
    8.00 - 17.00
  • Sobota
    Podľa telefonickej dohody
  • Nedeľa
    Zatvorené

Služby

Spokojnosť zákaznika je u nás na prvom mieste! Pozrite si rad služieb ktoré poskytujeme pre našich klientov..

pozrieť služby

Technický list výrobku - Technický list výrobku

Zloženie

Jednozložková zmes zložená z portlandského cementu, upraveného kremičitého plniva a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií.

Účel použitia

Sikkaton® SAN je určená dodatočnú izoláciu súdržného hutného muriva proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti s pH vlhkosti nad 5,0. Obsahuje účinné zložky, z ktorých jedna upcháva makroskopické póry, druhá difunduje do okolitého muriva a v jeho mikroskopických póroch vytvára vo vode nerozpustnú kryštalickú štruktúru, ktorá zabráni ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti.

Aplikácia

Príprava injektážnych vrtov: Vhodne sa zvolí rovina izolačnej vrstvy a to tak, aby ju voda nemohla obísť alebo prejsť cez ňu. Sklon vrtov cca. 60° od steny, hĺbka vrtov sa volí tak, aby dno otvoru bol 4-5 cm od druhej strany steny, vzdialenosť otvorov 7 až 11 cm v závislosti od priemeru vrtáka (25 – 32 mm). Je nutné dodržať paralelnosť vývrtov. Izolačná rovina nemusí byť rovnobežná s podlahou, treba však dbať na dodržanie osovej vzdialenosti a rovnobežnosti vývrtov!

Príprava izolačnej hmoty a injektáž vrtov: K 7 litrom vody sa pridá 12 kg práškovej zmesi Sikkaton® SAN. Po dôkladnom premiešaní získame hladkú homogénnu hmotu. Zmiešať treba len toľko hmoty, ktorá sa spotrebuje do 20 minút. Dodatočné riedenie s vodou nie je možné. Injektovanie si nevyžiada žiadny hnací stroj, prípravok sa dostáva do vrtov samospádom cez gumenú hadicu s lievikom. Časť nalievanej zmesi sa vstrebáva za pár minút. Injektovanie treba opakovať dovtedy, kým vrty nebudú natrvalo plné. Presné podmienky sú uvedené v Aplikačných pokynoch AP 01/03. Spracovávajte pri teplotách od 5°C do 30°C!

Spotreba materiálu

Spotreba injektážnej hmoty Sikkaton SAN závisí od hrúbky muriva a priemeru vrtov. V tabuľke sú uvedené potrebné množstvá Sikkaton SAN pre jeden bežný meter muriva podľa ich hrúbky, ak vrty majú priemer 32 mm a ich osová vzdialenosť je 11 cm.

Ochrana zdravia

Výrobok obsahuje cement a ďalšie netoxické chemické prísady. Zmes môže mať pri zanedbaní hygieny nepriaznivý vplyv, predovšetkým na pokožku a sliznicu, rovnako ako iné materiály podobného charakteru. Pri práci chráňte pokožku a sliznicu pred priamym kontaktom! Za týmto účelom používajte bežné ochranné pomôcky ako rukavice, okuliare, respirátory.

Skladovanie a trvanlivosť

Zmes je dodávaná v papierových vreciach s polyetylénovou vložkou, balený po 25 kg. Skladujte na suchom mieste a spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby!

Späť - SPÔSOBY IZOLÁCIE