HoupTaid Nitra

Kvalitné plastové, drevenné a hlinikové okná a dvere v Nitre

Cenová ponuka

Vyžiadajte si vlastnú nezáväznú kalkulaciu. Vyplňte všetky potrebné údaje v sekcii kontakt a my vám spätne pošleme vypracovanú cenovú kalkuláciu.

chcem cenovú ponuku

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny cez týždeň sú stanovené. Počas víkendov a sviatkov podľa telefonickej dohody.

 • Pondelok - Piatok
  8.00 - 17.00
 • Sobota
  Podľa telefonickej dohody
 • Nedeľa
  Zatvorené

Služby

Spokojnosť zákaznika je u nás na prvom mieste! Pozrite si rad služieb ktoré poskytujeme pre našich klientov..

pozrieť služby

Popis výrobku

Sikkaton® ISOL je suchá práškovitá jednozložková zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu betónu. Obsahuje nosné zložky (portlandský cement a upravený kremičitý piesok) a účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu. Po aplikácií izolačnej hmoty podľa bodu 1.3. sa ošetrený betón stáva nepriepustným voči tlakovej vode, ropným produktom a chemikáliám s hodnotou pH ³ 5. Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodou nerozpustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky izolačnej hmoty s vodou a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka rastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 – 70 mm. Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu tzv. náterový film podobný cementovému mlieku, ktorý je odstrániteľný bez toho, aby účinnosť izolačnej hmoty bola obmedzená.

Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie izolačnej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele.

Oblasť použitia

Izolačná hmota Sikkaton® ISOL je vhodná na izoláciu betónových a železobetónových konštrukcií proti vnikaniu zemnej vlhkosti, zrážkovej, priemyselnej a odpadovej vody, voči tlakovej vode, motorovej nafte, transformátorovému oleju, benzínu a chemikáliám s hodnotou pH ³ 5.
Izolácia je účinná pri aplikácii tak z pozitívnej ako aj z negatívnej strany.

Spôsob použitia

Izolačná hmota Sikkaton® ISOL sa zamieša s vodou, / do 7 litrov vody pridáme 12 kg Sikkaton® ISOL / na hladkú, homogénnu hmotu. Po zmiešaní sa táto zmes nanáša ručne štetcom na vopred vhodne pripravený (mastnôt, nečistôt a voľných častí zbavený, dostatočne navlhčený) ošetrovaný povrch betónu v jednej alebo dvoch vrstvách, podľa funkcie izolácie uvedené v tab. 1. Druhý náter by sa mal aplikovať až po zavädnutí prvého náteru (za normálnych okolností po uplynutí 1 – 6 hodín ). V prvej fáze tuhnutia hmoty, ktorá trvá cca. 5 – 6 dní, je nutné vytvoriť pre ošetrenú plochu vlhké prostredie (vlhčenie povrchu). Dodatočné ošetrenie sa môže vykonať aj zakrytím povrchu s vlhkým pieskom, zeminou alebo stavebným materiálom, ktorý je vyhotovený s mokrým procesom (napr. betónová mazanina). V druhej fáze, cca. 7 dní sa vytvorí izolačná vrstva, za tento čas povrch vyschne.

Po technologickej prestávke 21 – 28 dní od prevedenia izolácie je možné ošetrené povrchy farbiť (farbami určenými na betónové plochy), omietať (sanačnou omietkou alebo cementovou bez vápna) alebo obkladať, pričom musia byť dodržané aplikačné pokyny jednotlivých povrchových úprav týkajúcich sa prípravy povrchu.

Podmienky použitia

 • Izolačná hmota Sikkaton® ISOL sa nesmie používať ako prísada do betónu.
 • Počas aplikácie, ako aj 6 hodín po nej teplota prostredia nesmie klesnúť pod +5°C. Nedoporučuje sa aplikovať nad +30°C.
 • Nemá ochranný účinok proti podzemným vodám s hodnotou pH nižšou ako 5.
 • Izolácia je aplikovateľná len v prípade takých konštrukcií, v ktorých nie sú dynamické prepúšťajúce trhliny a vylúčené je aj ich vzniknutie počas použitia.

Bezpečnostné predpisy a ochrana zdravia

 • Pri príprave podkladu je nutné používať vhodné ochranné pomôcky.
 • Sikkaton® ISOL nie je jedovatou ani horľavou látkou. Po zmiešaní s vodou vykazuje alkalickú reakciu. Výrobok obsahuje cement a ďalšie netoxické chemické prísady. Zmes môže mať pri zanedbaní hygieny nepriaznivý vplyv, predovšetkým na pokožku a sliznicu, rovnako ako iné materiály obdobného charakteru. Pri práci chráňte pokožku a sliznicu pred priamym kontaktom. Za týmto účelom používajte bežné ochranné pomôcky ako rukavice, okuliare , respirátory.
 • Ak sa materiál dostal do očí, vyplachujeme ich najprv čistou vodou, potom slabým roztokom kyseliny boritej, kým sa neutíši pálivý pocit v očiach.
Späť - SPÔSOBY IZOLÁCIE